PRZEPISY PRAWNE

PRZEPISY PRAWNE

PRZEPISY PRAWNE

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem i Administratorem Serwisu zbrojna.tv jest:
  JMMC LTD
  22 PERSHORE DRIVE
  BRANSTON – BURTON UPON TRENT
  STAFFORDSHIRE – DE14 3TY UNITED KINGDOM
 2. Serwis, witryna internetowa o nazwie zbrojna.tv, dostępna pod adresem URL zbrojna.tv, www.zbrojna.tv oraz w każdej sub-domenie *.zbrojna.tv.
 3. Użytkownik, każda osoba bądź osoby odwiedzające Serwis.

§2. DANE OSOBOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest Operator i Administrator Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu.
 3. Podanie przez Użytkownika Serwisu Jego danych osobowych na potrzeby korzystania z serwisu, jest równoważne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie i umieszczanie podanych danych osobowych Użytkownika w bazie danych Operatora Serwisu.
 4. Wprowadzone przez Użytkownika dane osobowe, przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług dostępu do Serwisu.
 5. Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom bądź osobom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Operatora Serwisu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§3. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawarte w Serwisie treści jak i układy treści, treści pisane, treści w postaci materiałów wideo, treści w postaci zdjęć, materiałów graficznych i innych jak i poszczególne części Serwisu, korzystają z ochrony udzielonej przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz. U. 2017, poz. 880 ze zmianami. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania Praw Autorskich i Praw Pokrewnych pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów te Ustawy.
 2. Operator Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z materiałów zawartych w Serwisie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów zawartych w Serwisie, w innym celu nie wymaga zgody Operatora Serwisu pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji o źródle pochodzenia o treści: „Źródło: zbrojna.tv” wraz z zamieszczeniem skrótu porowadzącego (“link”) do adresu URL (adresu internetowego), do oryginalnego źródła (przykładowo: http://zbrojna.tv/).

KORZYSTANIE Z SERWISU OZNACZA PRZECZYTANIE I  ZROZUMIENIE ORAZ AKCEPTACJĘ
PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES