We wtorek, 5 lutego 2019r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie podczas konferencji pt. „Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej” Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej przedstawił koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Minister Błaszczak powołał pełnomocnika ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Wojsku Polskim. Został nim pułkownik Karol Molenda, ekspert z dziedziny cyberbezpieczeństwa, specjalizujący się między innymi w informatyce śledczej i bezpieczeństwie teleinformatycznym.

W ubiegłym roku, na polecenie szefa MON, pracował powołany w ministerstwie zespół, którego zadaniem była analiza działań realizowanych przez różne instytucje resortu obrony narodowej związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Celem pracy zespołu było wypracowanie rekomendacji dotyczących wzmocnienia potencjału i usprawnienia procesów w tych obszarach. Równolegle prowadzono pogłębione audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego i testy.

Weszliśmy w rok 2019, rekordowy budżet przeznaczony na bezpieczeństwo, na obronność, wynoszący 44 mld złotych. To wszystko jest dowodem tego, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów” – powiedział Minister Błaszczak.

Ponadto podkreślił wagę edukacji i zapowiedział utworzenie liceum informatycznego przy Wojskowej Akademii Technicznej. Gorąco zachęcił rodziców i młodzież gimnazjalną i szkół podstawowych do rozwijania swoich umiejętności w tej przyszłej elitarnej szkole średniej.

Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podczas swojego wystąpienia powiedział, że liczba cyberataków na świecie stale rośnie. “Dzisiaj zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa narodowych sieci i systemów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo narodowe” – mówił. Zaznaczył również, że już w 2014 roku na szczycie NATO w Walii dostrzeżono, że ataki w cyberprzestrzeni “będą coraz częstsze, coraz bardziej złożone i coraz bardziej niszczące”.

Pełnomocnik ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, płk. Karol Molenda stwierdził, że struktura jednostki organizacyjnej powinna wynikać z ich zadań, a nie na odwrót i przez to należy określić zadania które komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powinien realizować. Podkreślił też, iż “bezpieczeństwo cyberprzestrzeni nie może bazować tylko na kompetencjach jednej jednostki organizacyjnej”. Wymaga – jak mówił – współpracy różnych instytucji. Stwierdził również, że należy budować relację zaufania zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej budując zaufanie z bliźniaczymi strukturami zarówno w NATO jak i Unii Europejskiej. Do wyzwań stojących przed Siłami Obrony Cyberprzestrzeni, a później wojskami obrony cyberprzestrzeni, zaliczył budowanie świadomości operacyjnej w cyberprzestrzeni i zapewnienie bezpieczeństwa na styku wojska z dostawcami, również prywatnymi.

Generał dywizji Wiesław Kukuła dowódca WOT zwrócił uwagę, „że 40 proc. całych zasobów związanych z obroną cyberprzestrzeni w USA przynależy do Gwardii Narodowej”. W wojskach OT 35 proc. żołnierzy posiada wyższe wykształcenie, 40 proc. ma wykształcenie techniczne, 15 proc. studiuje, 10 proc. uczy się – wyliczał. Przypomniał program tworzony na polecenie szefa MON Ministra Błaszczaka, program zarządzania talentami i kompetencjami w obszarze służby medycznej na który to program odzew był bezprecedensowy. Te liczby pokazały, że WOT są potężnym zasobem, na bazie którego można budować zdolności również w obszarze cyberbezpieczeństwa. „Liczą się zasoby, specjaliści, których będziemy w stanie skierować do realizacji naszych zadań” – wskazał.

Kolejnymi punktami konferencji były dyskusje eksperckie na temat: „Systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej” oraz „Cyberprzestrzeni jako V domenie operacyjnej”. Poniżej pełny materiał filmowy.

CZĘŚĆ I   |  CZĘŚĆ II   |   CZĘŚĆ III

Zobacz również

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY SUKCES C3IS JAŚMIN

Odniósł go Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS