Innowacyjność, profesjonalizm, kompetencje, rzetelność i odpowiedzialność. Od ponad 20 lat bydgoska spółka TELDAT oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu wojskowego IT, bez których nie mogą funkcjonować Siły Zbrojne RP i żadna inna nowoczesna armia świata. Ich jakość została wielokrotnie i w uczciwy sposób zweryfikowana m.in. podczas wyjątkowo dużej ilości ćwiczeń rozgrywanych w kraju oraz za granicą, w tym w trakcie najbardziej wymagających i wielowymiarowych manewrów w USA. Duża część i ilość tych wyrobów była i jest też z powodzeniem eksploatowana na zagranicznych teatrach działań wojskowych, w tym w warunkach bojowych. Są one również wykorzystywane w nowej generacji systemach Patriot w kilku państwach sojuszniczych i wdrażane w kolejnych.

TELDAT JAŚMIM

Flagowym produktem TELDAT-u jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN nazwana również „systemem systemów”. W ramach SPT JAŚMIN spółka TELDAT stworzyła m.in. oprogramowanie zarówno „techniczne” (zarządzające i obsługujące wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu), jak i oprogramowanie „operacyjne” – System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN), realizujący usługi w zakresie automatyzacji procesu dowodzenia, wsparcia działań wojsk i umożliwiający tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej – POSO / COP (Common Operational Picture).

TELDAT JAŚMIM

Opracowany przez polskich inżynierów system charakteryzuje się intuicyjną i błyskawiczną metodą instalacji, efektywnymi i bezbłędnymi mechanizmami do swobodnej wymiany danych pomiędzy stanowiskami oraz punktami dowodzenia / poziomami działania wojsk (do żołnierza włącznie) i przedstawienia ich na cyfrowych podkładach mapowych.

W skład SWD C3IS JAŚMIN wchodzą następujące specjalistyczne oprogramowania wywodzące się z uniwersalnego zestawu usług tego systemu systemów:

 • HMS C3IS JAŚMIN z Web Portal JAŚMIN – czyli system zarządzania walką korpusu, dywizji, brygady i pułku, który posiada również wielokrotnie i wielostronnie udokumentowane zdolności m.in. do integracji innych systemów krajowych oraz sojuszniczych i tym samym tworzenia ww. POSO / COP;
 • BMS C3IS JAŚMIN, czyli system służący do zarządzania walką batalionu, kompanii, plutonu i drużyny, który jest w pełni zunifikowany m.in. z HMS C3IS JAŚMIN (w szerokiej skali eksploatowanym już w Wojsku Polskim i posiadającym dużą część zasadniczych funkcjonalności BMS);
 • JFSS C3IS JAŚMIN, czyli system wymiany danych dla połączonego wsparcia ogniowego, w tym TZKOP, w pełni spójny i gotowy do współpracy z wszystkimi systemami wchodzącymi w skład SWD C3IS JAŚMIN;
 • DSS C3IS JAŚMIN, czyli system zarządzania walką żołnierza spieszonego,także w pełni zintegrowany ze wszystkimi komponentami programowymi SWD C3IS Jaśmin;
 • SZK C3IS JAŚMIN, czyli system zarządzania kryzysowego dla jednostek administracji publicznej oraz resortu Obrony Narodowej.

Poza oprogramowaniem z linii SWD C3IS JAŚMIN, firma TELDAT oferuje też wojskowy sprzęt teleinformatyczny, specjalnie zaprojektowany dla ww. komponentów programowych, co jest kolejnym ważnym walorem rozwiązań SPT JAŚMIN. Te specjalistyczne urządzenia wraz ze wskazanym oprogramowaniem tworzą m.in. HMS JAŚMIN (w którego skład wchodzą także Węzły Teleinformatyczne szczebla operacyjnego), BMS JAŚMIN (ukompletowany również w węzły teleinformatyczne szczebla taktycznego), JFSS JAŚMIN i DSS JAŚMIN (w których skład wchodzą też nasobne, personalne węzły teleinformatyczne) i SZK JAŚMIN (w przypadku potrzeby także z specjalistycznym sprzętem teleinformatycznym) – są to kompleksowe systemy zarządzania walką na ww. poziomach dowodzenia. Pierwszorzędną cechą sprzętu tych rozwiązań jest jego wzajemne zunifikowanie – pełna spójność, posiadanie przezeń minimalnych gabarytów, wagi i zużycia energii oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wysokiej odporności na uszkodzenia i warunki klimatyczne. Dotyczy to też urządzeń pokładowych (w tym jednych z najlepszych w świecie wojskowych terminali komputerowych) przeznaczonych do transporterów opancerzonych, czołgów itd., np. BMS JAŚMIN.

TELDAT JAŚMIM

Wielowymiarowa łączność

Platforma JAŚMIN i tworzące ją systemy, gwarantują nowoczesną łączność i optymalne wykorzystanie w technologii IP wszystkich rodzajów dostępnych mediów komunikacyjnych: przewodowych (światłowodowych, miedzianych etc.) i bezprzewodowych (radiostacji HF/VHF/UHF, radiolinii i systemów satelitarnych). Zapewnia to sprawną i bezpieczną komunikację pomiędzy wszystkimi rozwiniętymi polowymi stanowiskami i punktami dowodzenia oraz podobną pracę ich węzłów i elementów teleinformatycznych, w tym stanowisk pracy. Wśród wielu rozwiązań JAŚMIN-a są produkty sprzętowe (też końcowe, np. ww. wojskowe terminale komputerowe) i programowe, z których większość może pracować również autonomicznie.

Bezpieczeństwo z najwyższej półki

Co bardzo ważne, Jaśmin uzyskał niezbędne akredytacje bezpieczeństwa i oceny eksploatacyjne w ramach przygotowania do działań operacyjnych (także w ramach zagranicznych misji, np. w Afganistanie) oraz w trakcie najważniejszych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RP, NATO i US Army, między innymi podczas: Combined Endeavor, NATO CWID, NATO CWIX, Bold Quest i ANAKONDA. Bezbłędnie przeszedł też badania i testy w licznych krajowych i zagranicznych laboratoriach badawczych, np. w: NATO w Hadze, CELAR we Francji i rządowo-przemysłowych USA. Wielokrotnie sprawdził się jako narzędzie integrujące inne systemy, również sojusznicze, wsparcia dowodzenia i zarządzania środkami walki.

Jaśmin w Wojsku Polskim

Trzeba mocno podkreślić, że ww. wyroby TELDATu, w tym specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, zostały zaprojektowane dla potrzeb polskiego wojska. Co ważne i wyjątkowe, zostały wdrożone do produkcji i latami dynamicznie rozwijane wyłącznie ze środków własnych bydgoskiej spółki przez największy i jej najbardziej doświadczony zespół polskich inżynierów z zakresu wojskowego IT. Z punktu widzenia bezpieczeństwa przemysłowego i teleinformatycznego, tylko TELDAT (nie żadna inna firma krajowa czy zagraniczna) jest właścicielem dokumentacji technicznej ww. sprzętu wojskowego i jego oprogramowania.

TELDAT JAŚMIM

Polskie wojsko aktywnie i w szeroko używa wyrobów TELDAT-u. Korzystało z nich m.in. podczas zagranicznych misji wojskowych w: Afganistanie, Rumunii, Włoszech, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, Kuwejcie i na Bałkanach. Z powodzeniem eksploatowało je także w czasie wyjątkowo dużej liczby ćwiczeń krajowych i sojuszniczych, a ostatnimi z nich były m.in.: NATO CWIX, Bold Quest, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE. Wyroby bydgoskiej spółki zostaną użyte w szerokim zakresie w czasie najważniejszego tegorocznego sojuszniczego ćwiczenia ANAKONDA-18. Armia dokupuje także kolejne elementy JAŚMINA i rozwija jego zestawy dostarczone przed wieloma laty do WP. W lipcu 2018 roku TELDAT sprawnie i bez najmniejszych zastrzeżeń ze strony wojska RP zrealizował na jego rzecz umowę umożliwiającą szerokie i nieograniczone wykorzystanie w kraju i za granicą HMS C3IS JAŚMIN – zautomatyzowanego systemu zarządzania walką korpusu, dywizji, brygady i pułku.

Od września 2018 roku TELDAT nienagannie i zgodnie z planem realizuje modyfikacje 40 zestawów (w wersjach: aparatowni i przenośnej) Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN – ZWT JAŚMIN, w tym uzupełnienie ukompletowania niektórych z nich po eksploatacji bojowej). Węzły te – jak wspomniano wcześniej, pochodzą z pierwszych dostaw tych wyrobów techniki wojskowej, których TELDAT dokonał równie wzorcowo przed wieloma laty. Potwierdzają to wielokrotne referencje wydane m.in. przez Inspektorat Uzbrojenia MON, wcześniej Departament Zaopatrywania MON. Modyfikacja tych rozwiązań jest kontynuacją tego procesu rozpoczętego przed kilku laty i będzie trwać do 2019 roku.

Laury dla Jaśmina i jego producenta

Wysoka jakość wyrobów firmy TELDAT, ich innowacyjność oraz unikatowość, znajduje swój wyraz nie tylko w wysokich ocenach wystawianych przez ich użytkowników, ale też dużej ilości prestiżowych nagród i wyróżnień, np.: Prezydenta RP, MONu i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tylko wspomniany powyżej SWD C3IS JAŚMIN (w tym jego ww. systemy) otrzymał 15 prestiżowych nagród i wyróżnień, wiele certyfikatów i potwierdzeń spełnienia niezbędnych standardów oraz wymagań, pozytywnych opinii, w tym: SZ RP i NATO. Tak ważnych nobilitacji nie mają żadne polskie wyroby techniki wojskowej tej klasy. Nie mają one również np. referencji eksploatacyjnych Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej Akademii Obrony Narodowej), która posiada i wykorzystuje to kompleksowe rozwiązanie i jego wskazane komponenty.

Tylko w 2018 r. bydgoska spółka została uhonorowana:

 • kolejną nagrodą MON, tym razem za projekt Innowacyjnego Systemu Bezprzewodowego Zrządzania Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi;
 • uzyskaniem przez Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (w tym jego oprogramowanie CID C3IS JAŚMIN, wchodzące w skład ww. nagrodzonego w br. SWD C3IS JAŚMIN) rekomendacji NATO (jego międzynarodowej komisji CIAV) do operacyjnego wykorzystania w armiach tego sojuszu. Jest to również jedyne tego typu innowacyjne polskie rozwiązanie z tej dziedziny, które otrzymało tę bardzo ważną nobilitacje;
 • wyróżnieniem DEFENDER za ww. SWD C3IS JAŚMIN podczas MSPO 2018 w Kielcach, nadanym przez kapitułę, w której skład wchodzili prominentni przedstawiciele m.in.: Prezydenta i Premiera RP, MON i SZ RP, MSWiA, ABW, SG, ŻW, Policji i SP;
 • medalem „Zasłużony dla Eksportu RP”, przyznanym też po raz pierwszy polskiej firmie obronnej pod patronatem resortów Spraw Zagranicznych oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Wyróżnienie to ma związek z dynamicznie wzrastającym eksportem TELDATu na rynek globalny i jest kolejnym potwierdzeniem jego profesjonalizmu oraz efektywności działania, a także wysokiej wartości, jakości i oceny produktów. Wywodzą się one technologicznie i funkcjonalnie z rozwiązań ww. platformy JAŚMIN oraz od kilku lat są wykorzystywane w nowej generacji systemach Patriot w wielu armiach sojuszniczych i wdrażane w kolejnych;
 • nagrodami Raytheon Global oraz Raytheon Integrated Defense Systems (IDS), głównie za wzorcowe zrealizowanie dostaw (podobnie jak tych, które zaprezentowano powyżej) ww. specjalistycznych urządzeń teleinformatycznych do systemów Patriot, także wykonywanych w 2018 r. Została nimi uhonorowana również po raz pierwszy polska spółka obronna;
 • nagrodą Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa za awangardowość oferowanych wyrobów, szeroki zakres uprawnień i kompetencji, przyznaną w ramach konkursu odbywającego się pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 • wyróżnieniem za Szczególne Osiągnięcia w Doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, nadanym również pierwszy raz firmie obronnej w ramach konkursu odbywającego się pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Polski lider, zaufany partner

22-letnia aktywna i efektywna działalność TELDATu oraz jego dokonania w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności, nie tylko w wymiarze krajowym, ale również sojuszniczym. Dzięki TELDATowi i JAŚMIN-owi Polska weszła do czołówki państw NATO w dziedzinie teleinformatycznego wsparcia dowodzenia itp., co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Za te dokonania TELDAT był wiele razy wyróżniany, w tym, nagrodą Lidera Polskiego Przemysłu Obronnego (wyróżnienie to otrzymało dotychczas tylko kilka podmiotów gospodarczych z tej dziedziny). Inne podobne rozwiązania (zwłaszcza zautomatyzowane systemy dowodzenia i wsparcia działań wojsk) nie uzyskały nawet jednego takiego wyróżnienia.

Nadzieja na krok do przodu

Decyzja polskiej armii sprzed kilku miesięcy, aby szerzej wyposażyć naszych żołnierzy w system wsparcia dowodzenia i działań wojsk – HMS C3IS JAŚMIN, jest małą „rewolucją” technologiczną Sił Zbrojnych RP. Po 10 latach od pierwszych planów, polskie jednostki – pułki, brygady i dywizje, otrzymały system umożliwiający im zarządzanie walką, tak jak to robią np.: Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, czy Izraelczycy. Miejmy nadzieję, że decyzja ta i to działanie oznacza także, iż konsekwentnie idziemy w kierunku dalszego unowocześniania polskiej armii, automatyzacji dowodzenia nią oraz teleinformatycznego wsparcia jej działań, również na niższych szczeblach i w innych rodzajach wojsk (zwłaszcza specjalsów). Miejmy również nadzieję, że wreszcie ruszą do przodu /nie będą nadal stać w miejscu (bądź się cofać) inne związane z tym / podobne projekty, np. projekt dotyczący w pierwszej kolejności pozyskania dawno oczekiwanego przez wojsko BMS – zmierzającego do wprowadzenia odpowiednika HMS C3IS JAŚMIN głównie dla batalionów wojsk lądowych. Wydaje się, że użytkowo, technicznie i szkoleniowo idealnie do ww. rozwiązania już szeroko eksploatowanego w WP pasowałby zunifikowany, w pełni spójny z nim BMS JAŚMIN. Jedyny tak dojrzały, polski i dawno pozytywnie zweryfikowany przez MON i wojsko. Miało to miejsce pierwszy raz już w 2010 r. podczas długotrwałych komisyjnych sprawdzeń poligonowych, także innych zgłoszonych wówczas do nich rzekomych tej klasy produktów, które ich nie przeszły i nie potwierdziły, że są wyrobami tego typu. Dziś panuje powszechne przekonanie, że tylko ten system gwarantowałby między innymi sprawne osiągnięcie sukcesu w tym zakresie, bezspornie korzystniejszą cenę oraz eliminacje niepowodzeń i problemów, także czasowych (od pierwszego, wydawać by się mogło realnego, zamiaru pozyskiwania BMS mija już ponad 8-lat).

Zobacz również

TELDAT UHONOROWANY PRZEZ RAYTHEON IDS NAGRODĄ DOSKONAŁY DOSTAWCA

Jest nią kolejne ważne wyróżnienie Raytheon IDS przyznane