Odniósł go Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS C3IS JAŚMIN, wykorzystywany na szeroką skalę w Wojsku Polskim. 

Został on uznany przez Sojusznicze Dowództwo NATO ds. Transformacji ACT (Allied Command Transformation) za tak zaawansowany system, iż można go traktować jako referencyjny wyrób, będący wyznacznikiem dla innych tego typu produktów funkcjonujących na rynku. Odbyło się to w trakcie warsztatów „TIDE Sprint”, zrealizowanych przez ww. dowództwo w kwietniu 2020 r., do których z grona licznie zgłoszonych tej klasy produktów z całego świata wybrano tylko trzy, w tym jedyny polski.

HMS C3IS JAŚMIN jako jedyny tego typu narodowy system, odniósł już wcześniej wyjątkowo dużo sukcesów w kraju i zagranicą. Są nimi: nienaganna eksploatacja tego systemu w Wojsku Polskim, a także:

 • wielokrotne potwierdzenia posiadania przez to rozwiązanie najwyższych zdolności interoperacyjnych (zapewniających skuteczne i sprawne współdziałanie z sojusznikami), co dowiedziono wieloma certyfikatami NATO oraz umieszczeniem niniejszego systemu na sojuszniczej liście zaufanych produktów TIDE Sprint (Approved Field Product List), a tym samym udokumentowano, iż rozwiązanie to gwarantuje wymagany, najwyższy poziom bezpieczeństwa;
 • podczas wielu największych i najważniejszych w swoim rodzaju międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych (liczne z nich odbywały się na terenie wielu państw, z wykorzystaniem dużej ilości wojsk i sprzętu bojowego, w tym najnowszej generacji), np.: sojuszniczego programu MIP (Multilateral Interoperability Programme) oraz ćwiczeń ANAKONDA, DRAGON, BOLD QUEST, NATO CWIX / CWID, COMBINED ENDEAVOR, ALLIED SPIRIT, COMBINED RESOLVE i SABER STRIKE;
 • szereg referencji eksploatacyjnych wydanych dla przedmiotowego systemu, także unikalnej otrzymanej od Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej;
 • kilkanaście prestiżowych nagród i wyróżnień, otrzymanych między innymi od: Prezydenta RP, MON, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Programowej MSPO.

Przykładowo system HMS C3IS JAŚMIN:

 • nowocześnie wspiera dowodzenie, działanie i współdziałanie związkami operacyjnymi i taktycznymi, oddziałami i w razie potrzeby pododdziałami;
 • pozwala osiągnąć przewagę informacyjną i tym samym tworzyć oraz istotnie zwiększać świadomość sytuacyjną wojsk. istotnie wpływać na bezpieczeństwo, np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzować system informowania o bieżącym położeniu sił własnych;
 • na mapowych podkładach cyfrowych tworzy Połączony Obraz Sytuacji Operacyjnej oraz zapewnia integrację / współpracę z innymi systemami tworzącymi POSO;
 • skutecznie integruje i współpracuje z innymi systemami (także sojuszniczymi), w tym systemami: dowodzenia, łączności i kierowania środkami walki oraz rozpoznania (dozorowania);
 • zapewnia bieżące zobrazowanie sytuacji operacyjnej / taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych (BLUE FORCE TRACKING) – w tym zakresie może pełnić rolę HUB-a FFT;
 • ręczy za zautomatyzowaną wymianę danych operacyjnych i efektywną pracę w warunkach / działaniach mobilnych z wykorzystaniem radiostacji;
 • bezpiecznie funkcjonuje w sieciach o wysokich klauzulach niejawności, w tym sojuszniczych (np.: PMN oraz NS-WAN);
 • zapewnia planowanie misji, wizualizację oraz pełną obsługę planów, rozkazów i meldunków;
 • gwarantuje dokumentowanie procesu dowodzenia i operowania wojsk w Dzienniku Działań;
 • posiada zdolność do tworzenia i obsługi innych dokumentów dowodzenia itp., w tym: szablonów, rozkazów, pracy grupowej na nich, kontroli przepływu informacji itp.;
 • czyni pewnym wymianę danych z użyciem protokołów: DEM B2, DEM B3 (Data Exchange Mechanism) i MIP B4.

Zobacz również

TELDAT UHONOROWANY PRZEZ RAYTHEON IDS NAGRODĄ DOSKONAŁY DOSTAWCA

Jest nią kolejne ważne wyróżnienie Raytheon IDS przyznane