Sejmowa Komisja Obrony Narodowej

 

 

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu polskiego przemysłu obronnego, a w szczególności zagrożeń dla jego dalszego funkcjonowania, wynikających z radykalnego zmniejszenia udziału tego przemysłu w kontraktach zawieranych przez resort obrony.

Zobacz również

PO TESTACH W USA – REKOMENDACJA DLA JFSS JAŚMIN

System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego tzw.