Sejmowa Komisja Obrony Narodowej

 

 

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu polskiego przemysłu obronnego, a w szczególności zagrożeń dla jego dalszego funkcjonowania, wynikających z radykalnego zmniejszenia udziału tego przemysłu w kontraktach zawieranych przez resort obrony.

Zobacz również

KOMISJA OBRONY NARODOWEJ ROZWÓJ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 2 LIPCA 2019 ROKU

Rozpatrzenie informacji Ministra Obrony Narodowej nt. stanu rozwoju