Rozpatrzenie informacji Ministra Obrony Narodowej nt. stanu rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle doświadczeń wynikających z praktycznego współdziałania formacji z wojskami operacyjnymi oraz systemem pozamilitarnym.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 2 lipca 2019 roku.

Zobacz również

CWIX 2019 BYDGOSZCZ ĆWICZENIA KOALICYJNEJ INTEROPERACYJNOŚCI BOJOWEJ

Tegoroczna edycja CWIX 2019, była największym jak dotąd