Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Informacja na temat możliwości poprawy mobilności wojskowej i zdolności systemu HNS (Host Nation Support) w kontekście realizowanych dużych projektów infrastrukturalnych podwójnego zastosowania. Referują: Minister Obrony Narodowej oraz Minister Infrastruktury.