zbrojna.tv
W dniu dzisiejszym, zbrojna.tv ma przyjemność rozmawiać z wyjątkowym gościem. Izraelskim politykiem, ekspertem w dziedzinie między innymi bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu. Nasz gość jest wybitnym izraelskim politykiem, dwukrotnym wiceministrem obrony, ministrem transportu i ministrem zdrowia w słynnym rządzie Pana Premiera Szymona Peresa. Był również dowódcą izraelskich sił bezpieczeństwa rozmieszczonych w południowym Libanie. Niektórzy kongresmeni, a właściwe kongres’woman określali go jako brata. Co pokazuje jak przyjacielskie, znaczące i obdarzone wzajemny szacunkiem są Jego relacje z amerykańskimi politykami. Panie Generale, Panie Doktorze Efrajim Sneh, witamy w zbrojna.tv i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

Efrajim Sneh
Z przyjemnością. Dziękuję za zaproszenie.

zbrojna.tv
Panie Generale, w ostatnich latach słyszeliśmy głównie na temat organizacji takich jak Hezbollahach, Hamas czy Al Fatah. Niektóre z nich były określane jako ugrupowania wojskowe, polityczne, a nie które wprost jako terrorystyczne. Pomijając działalność wojskową przeciwko Izraelowi, wymienione organizacje miały rozbudowane struktury, które często organizowały lokalnie szkoły i szpitale. Dzięki temu mogły otrzymywać wsparcie ze strony ludności. Obecnie mamy w świecie wiele ugrupowań terrorystycznych począwszy od bliskiego wschodu, a skoczywszy na Afryce, których działalność jest zasadniczo skierowana przeciwko niewinnej ludności. Wydaje się, że Hamas stał się ugrupowaniem przestępczym, terroryzującym lokalną ludność – na przykład w strefie Gazy. Panie Generale, co się stało, czy Izrael przegrywa bitwę w walce z terroryzmem?

Efrajim Sneh
Broń Boże, nie przegrywamy walki z terroryzmem. Ilekroć dochodzi do konfrontacji, na koniec wygrywamy z nimi wojnę, ale opis ich działalności nie jest tak dobroczynny, jak o nim mówisz. Nie zapewniają szpitala, nie świadczą usług. Hamas, który jest islamską, palestyńską organizacją o ideologii walki muzułmańskiej (dżihadu), w okrutny, brutalny sposób kontroluje Gazę, uciska 2 miliony biednych ludzi żyjących w strasznej nędzy i wykorzystuje małe terytorium Gazy jako platformę startową dla rakiet przeciwko izraelskiej ludności cywilnej i od czasu do czasu próbuje penetrować Izrael, w celu zabijania żołnierzy i cywilów. Tak wygląda Hamas.
Hezbollah jest dobrze wyposażoną organizacją terrorystyczną milicji, sponsorowaną, kierowaną, finansowaną i szkoloną przez reżim irański, której ostatecznym celem, misją jest zniszczenie państwa Izrael. Zniszczenie poprzez terroryzowanie izraelskiej ludności, co według Hezbollahu, doprowadzi Izraelitów do opuszczenia kraju. Taka jest ideologia i praktyka Hezbollahu. W drodze do zdobycia władzy przejął kontrolę nad Libanem, a teraz kontroluje struktury libańskiego rządu, nie wszystkich przedstawicieli, jak mówią, ale jest władzą rządzącą w Libanie. Taki jest Hezbollah, organizacja terrorystyczna, terrorystyczna milicja, który zawładnęła całym krajem. I tylko dla przypomnienia Liban niegdyś był krajem bankowości i turystyki, ale również wysokiego standardu życia, handlu czy biznesu. Teraz to wszystko jest trzymane twardą ręką przez Hezbollah. A zatem nurt terroryzmu w regionie uległ zmianie i musimy sobie z tym poradzić. Ideą Irańczyków jest otoczenie Izraela wyrzutniami rakiet. Z każdego terytorium będą wystrzeliwane w kierunku Izraela rakiety i pociski: z Libanu, obecnie próbują z Syrii, mają nadzieję z Zachodniego Brzegu, ale to się nie udaje, dokonują tego z terytorium Gazy. Taką mają koncepcję. Chamenei, duchowy przywódca Iranu, wydał książkę. O czym pisze w swojej książce, to „jak upadnie Izrael? … presja, pociski, rakiety, a następnie społeczeństwo izraelskie załamie się i będzie chciało opuścić kraj”.

zbrojna.tv
Broń Boże!

Efrajim Sneh
Broń Boże, nigdzie się nie wybieramy.

zbrojna.tv
Panie Generale, W czasach komunistycznych, zawsze ta część Europy i Blok Sowiecki w pewien sposób wspierał sowieckie działania przeciwko Ameryce, niekiedy przeciwko Izraelowi, poprzez sprzedaż uzbrojenia do świata arabskiego i często szkoląc dobrze znanych terrorystów. Jaka jest obecna sytuacja? Czy Rosjanie nadal są skuteczni w handlu bronią w świecie arabskim i afrykańskim?

Efrajim Sneh
Czasy sowieckie i współczesne są pod wieloma względami różne, ale istnieją również pewne podobieństwa. To co je różni: w tamtych czasach była to część globalnej wojny pomiędzy blokiem Związku Radzieckiego a blokiem Stanów Zjednoczonych. Sprzedając broń walczono o wpływy w Trzecim Świecie. Chciano (w ten sposób) zdobyć wpływy polityczne przeciwne wpływom Ameryki. Taka sytuacja miała miejsce do czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Dziś jest inaczej w tym sensie, że ideologia nie jest motywacją. Obecnie mamy do czynienia z grą o władzę i ponownie wykorzystaniem sprzedaży broni dla uzyskania korzystnych wpływów i politycznego znaczenia. Taka jest idea związana ze sprzedażą broni. Broń jest inna, ale istnieje pewne podobieństwo do czasów, o których wcześniej wspominałeś. Istnieje pewne podobieństwo. W istocie broń jest narzędziem zdobywania wpływów politycznych.

zbrojna.tv
Panie Generale, wspomniał Pan o Iranie, my w Europie mamy wrażenie, że coś nadchodzi. Ostatnio instalacje naftowe Arabii Saudyjskiej zostały zaatakowane przez bezzałogowe pojazdy powietrzne. Zasadniczo Izrael należy do przodujących państw rozwijających systemy antydronowe. Jaka jest Pana opinia, czy te środki są wystarczające, aby przeciwstawić się atakom terrorystycznym w dzisiejszych czasach?

Efrajim Sneh
Wskażmy jeszcze na pewne różnice. My i nie tylko my opracowujemy technologię antydronową, bardzo skuteczną, ale to stanowi tylko niewielką część walki. Podejmowana jest próba użycia dronów, małych dronów, do ograniczonych, ale precyzyjnych działań terrorystycznych. Jeśli chodzi o obecnie wykorzystywane systemy, część z nich jest produkowana i rozwijana, mogę powiedzieć, że najlepsze z nich są produkowane w Izraelu i pozwalają na przechwycenie drona, który został wysłany z misją terrorystyczną. Ale to, co ostatnio widzieliśmy w Arabii Saudyjskiej, to nie małe czterośmigłowe drony wysyłane przez ludzi w ramach ograniczonej działalności terrorystycznej. To był zmasowany atak z powietrza na strategiczny cel ekonomiczny numer jeden; nie za pomocą kilku dronów, ale był to zmasowany atak z wykorzystaniem zarówno dronów jak i pocisków manewrujących i istnieje kilka systemów do obrony przed takim atakiem, które mogą jemu zapobiec … tak, istnieją skuteczne systemy, z których Saudyjczycy nie skorzystali. Broń, która została ostatnio użyta w Arabii Saudyjskiej nie jest bronią na którą nie ma odpowiedzi. Uważam, że w naszym kraju nie doszłoby do tego ponieważ udało nam się zbudować tarczę złożoną z systemów, które w mojej opinii uniemożliwiłyby taki atak. Ale niebezpieczeństwo wciąż istnieje. Istnieje wola ponownego użycia siły jako narzędzia zdobywania wpływów politycznych. Iran, czego poszukuje Iran? Dąży do uzyskania regionalnej hegemonii. W poszukiwaniu regionalnej hegemonii napotyka Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje, które chcą odeprzeć tą zunifikowaną hegemonię. Ponieważ wpływa to na ich życie wewnętrzne (sytuację wewnętrzną). Dlatego muszą być lepiej wyposażeni i przygotowani, aby następnym razem Irańczykom się nie udało.

zbrojna.tv
Jak Pan wspomniał przed chwilą, Izrael ustanowił bardzo silną ochronę fizyczną swoich granic. Czy mógłby Pan podzielić się z nami wiedzą na temat specyficznych cech dotyczących tej ochrony?

Efrajim Sneh
W swoim wczorajszym wykładzie w Lublinie pokazałem, że Izrael ma sześć różnych rodzajów granic. W każdym sektorze naszej granicy z Libanem, Syrią, Jordanią, Egiptem, Gazą i Zachodnim Brzegiem, po drugiej stronie mamy innego sąsiada. W Libanie jest bardzo agresywna irańska milicja Hezbollah: w Libanie rozmieszczono 150 tysięcy rakiet, w celu uderzenia na Izrael. Kilka miesięcy temu ze Strefy Gazy wystrzelono 600 rakiet na Izrael; 600 rakiet w jeden dzień. Dokonywane są próby ominięcia granicy, ale również próby przedostania się na drugą stronę. Próbują kopać podziemne tunele. W zeszłym roku, na granicy z Libanem nasz wywiad odkrył może kilkanaście tuneli, które prowadziły z Libanu do Izraela. Na szczęście odkryliśmy te tunele i je zablokowaliśmy, już nigdy nie powrócą. Z kolei w Gazie ponownie ogromny wysiłek polega na zlokalizowaniu tuneli, w celu ich zablokowania i prosimy tam o ochronę fizyczną składającą się nie tylko z obrony ogrodzenia z drutu i żelaza. Korpus naszych inżynierów instaluje stalowe płyty głęboko w ziemi, na głębokości 60 metrów. Jeżeli ktoś kopie tunel, staje w obliczu żelaznej płyty i nie mogąc przedostać się na terytorium Izraela musi zawrócić. Budowa ochrony wzdłuż kłopotliwych granic jest więc bardzo kosztowna, to bardzo kosztownym wysiłkiem. Ale wierzymy, że ochroni nasze życie. Jeżeli pojedynczy oddział Hamasu czy Hezbollahu przedostanie się do izraelskiej wioski, to nie wyobrażasz sobie, do jak brutalnej masakry by tam doszło. Musimy temu zapobiec za wszelką cenę, a to kosztuje. Ale w naszej kulturze, naszym dziedzictwie nic dla nas nie jest ważniejsze i bardziej święte niż ludzkie życie. A zatem realizacja tego wysiłku oznacza miliardowe nakłady, miliardy szekli, a szekla jest jak złoty, ale to jest tego warte.

zbrojna.tv
Tak, to z całą pewnością jest ogromnym wysiłkiem. Ogromny wysiłek, bardzo kosztowny, ale jednocześnie…

Efrajim Sneh
Ogromny wysiłek naszych inżynierów, musimy siebie obronić.

zbrojna.tv
Ale to jednocześnie w pewnym stopniu czyni Izrael przodującym krajem w świecie w kwestiach ochrony granic, bezpieczeństwa granic. W związku z powyższym, Panie Generale, co mógł by Pan nam zarekomendować w zakresie wzmocnienia polityki bezpieczeństwa? W chwili obecnej mamy PMT (Program Modernizacji Technicznej). I jesteśmy w trakcie wymiany uzbrojenia i sprzętu wojskowego i w związku z powyższym czy miałby Pan dla nas jakieś rekomendacje w tej kwestii?

Efrajim Sneh
No cóż, mam dwie rekomendacje. Po pierwsze, naród, w szczególności nie mały naród, ale też nie największy naród, powinien polegać tylko na sobie. Jeżeli jest rada, której udzielam wielu narodom, ale w szczególności teraz skoro pytacie mnie o Polskę, to Polska powinna polegać tylko na sobie. Nie ufajcie nikomu. To po pierwsze. Po drugie, nie przygotowujcie się do następnej konfrontacji zgodnie z tym, co wydarzyło się w poprzednich konfrontacjach. Mamy nowy świat, nowy rodzaj działań wojennych i to co przygotowujecie dostosujcie do przyszłych zagrożeń.

zbrojna.tv
To są dla nas bardzo istotne informacje. Na pewno będą uwzględnione w naszych analizach. Panie Generale, podzielamy Pana zdanie.

Efrajim Sneh
To nie jest ogólna rada. Polska ma swoją historię. Generalnie tak właśnie myślę i mówię, kiedykolwiek rozmawiam na świecie z wieloma ludźmi, którzy pochodzą z małych państw i mówię im, żeby w dzisiejszym świecie nie polegali na nikim. Nie składajcie swojego losu w rękach innych. Polegajcie na sobie.

zbrojna.tv
Czy są jakieś obszary w obszarze obronności, w których polskie firmy mogą osiągnąć jakieś korzystności przy współpracy z firmami Izraelskimi?

Efrajim Sneh
Wygląda na to, że jest to możliwe i z tego co wiem zakończyło się pomyślnie pomiędzy Rafaelem i Mesko. Ale współpraca może zostać rozszerzona, jeśli wszystkie strony wyrażą taką wolę. Gdzie można uzyskać korzyści? Aby uzyskać korzyści, należy współpracować z nami w obszarach, w których jesteśmy najlepsi: a my jesteśmy najlepsi w bezzałogowych statkach powietrznych, obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w cyberprzestrzeni, w niektórych systemach elektrooptycznych. Wymieniłem być może główne dziedziny, w których jesteśmy najlepsi, bez przechwalania się, ale też bez fałszywej skromności. I jesteśmy najlepsi, nie mieliśmy wyboru, nikt nam nie pomógł. Mówiłem wam, że mały naród powinien polegać na sobie. Izrael musiał w latach 50., w latach 60., w latach 70., poradzić sobie z sowiecką zaawansowaną technologią wojskową? Dlaczego? Ponieważ Egipcjanie to mieli, Syryjczycy to mieli, a my nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy więc wyboru, musieliśmy opracować technologię, która byłaby równa technologii posiadanej przez kraje arabskie. W ten sposób stworzyliśmy naszą przewagę technologiczną. Naszą przewagę. Na szczęście mamy młodych mężczyzn i kobiety z otwartą głową, którzy cały czas tworzą. Dlatego w niektórych dziedzinach branży jesteśmy najlepsi i jeśli Polska tego zechce, jestem pewien, że istnieje przykład Meska i Rafaela, gdzie możemy rozszerzyć współpracę na inne kwestie. Ale jak wiadomo do tanga trzeba dwojga.

zbrojna.tv
Tak, to prawda… Panie Generale ostatnie pytanie, Podczas targów Granice w Lublinie, wspomniał Pan o swoich polskich korzeniach, czy mógłby Pan coś więcej odwidzieć nam ten temat.

Efrajim Sneh
Tak, zostałem zaproszony do udziału w lubelskich Targach “Granice”. Ale mój wykład muszę rozpocząć krótką osobistą uwagą. Dokładnie 80 lat temu kapitan doktor Mojżesz Kleinbaum, oficer medyczny w polskiej armii, zorganizował szpital polowy w budynku Jesziwy (Wyższa Uczelnia Rabinacka) w Lublinie, aby udzielić pomocy medycznej rannym polskim żołnierzom, którzy zostali ranni w heroicznej walce o powstrzymanie nazistowskiej inwazji. Kapitan Mojżesz Kleinbaum był moim ojcem i dokonał tego, w Lublinie, właśnie w tym tygodniu września 1939 roku. I dla mnie było to bardzo wzruszające stanąć po 80 latach, po tym wszystkim, co się wydarzyło w tym miejscu, w Europie, aby opowiedzieć, w jaki sposób państwo żydowskie chroni swoją suwerenność, chroni swoją ludność, za pomocą wyszukanej technologii, z ogromnym trudem. I to zamyka koło historii. Nic więcej nie mona tu dodać.

zbrojna.tv
To jest zarówno wzruszające i romantyczne…

Efrajim Sneh
Zgadzam się. Nawiasem mówiąc, mój ojciec urodził się w Radzyniu Podlaskim i kształcił się w Puławach. Cały czas w rejonie Lublina. I podjął to działanie podczas wojny 39 roku również w tym samym rejonie. To jest nasza historia, nasza wspólna historia.

zbrojna.tv
Tak, to prawda. Panie Generale, to było wspaniałe, że Pan tu był i dziękuję bardzo za to co Pan powiedział i Pana rady na temat ważnych kwestii, dziękuję bardzo, że znalazł Pan klika chwil ażeby nas odwiedzić. Wiem, że kiedykolwiek jest Pan w Europie czy w Polsce to jest Pan bardzo zajęty…

Efrajim Sneh
Czuję, że jestem tu wśród przyjaciół.

zbrojna.tv
Tak to prawda. Panie Generale jeszcze raz bardzo dziękuję.

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarze Facebook

Zobacz również