Poseł na Sejm, członek Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Rozmowa dotyczy:

Wprowadzenia za wszelką cenę przez zagranicznych przedsiębiorców swoich produktów czasem kosztem polskich przedsiębiorców. Rozgrywania przez zagranicznych przedsiębiorców naszego przemysłu w bezpośrednich kontaktach z przedstawicielami Sił Zbrojnych.

Sposobu wpływania Komisji na koordynację potrzeb Sił Zbrojnych z portfolio naszego przemysłu obronnego (w szczególności państwowego), ale również z sektora prywatnego.

Powstania nowego rodzaju Sił Zbrojnych generowało początkowo wiele niesłusznych kontrowersji. W świetle licznych zagrożeń ta decyzja wydaje się słuszna (ostatnia wypowiedź SACEUR (ang. Supreme Allied Commander Europe) – Naczelny Dowódca Sojuszniczy na Europę).

Rolę odgrywania Komisji w procesie organizacji wyposażenia, szkolenia i integracji Wojsk Obrony Terytorialnej z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych.

Zakresu działania Komisji i wpływania na świadomość obywateli w obszarze obronności.

Czy należałoby przywrócić przedmiot przysposobienie obronne.

Działalności Sił Zbrojnych.

Liczenia się kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i dowódcy najwyższego szczebla z opiniami Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Wpływu Komisji na nominacje generalskie/admiralskie, obsady najwyższych stanowisk, dymisjonowanie członków kierownictwa w razie rażących naruszeń lub niekompetencji.

Możliwej czasowej konieczności relokacji środków z programu Wisła (faza druga) na na przykład program Narew i samoloty dla Sił Powietrznych. Niegotowości radaru dookólnego 360 stopni.

Instalacji na okręcie Kormoran II pierwszego, polskiego nowoczesnego systemu wali (Combat Management System) o nazwie SCOT. Dzięki temu możemy dowolnie konfigurować sensory i efektory na okręcie oraz mieć nad nimi pełną kontrolę. Czy na kolejnych okrętach będą również polskie systemy CMS („skrojone” na daną klasę okrętu). Wydaje się, że wprowadzenie systemów zagranicznych powoduje bałagan, jak w przypadku radiostacji (kilkanaście rodzajów zagranicznych rozwiązań).

Zobacz również

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY SUKCES C3IS JAŚMIN

Odniósł go Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS