Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego. Plan Modernizacji Technicznej to jeden z najważniejszych dokumentów MON i jest on fundamentalny w kontekście rozwoju Wojska Polskiego.

Plan Modernizacji Technicznej to jeden z najważniejszych dokumentów MON i jest on fundamentalny w kontekście rozwoju Wojska Polskiego. PMT (Plan Modernizacji Technicznej) 2021-2035 zawiera programy, które wyznaczą nową jakość Sił Zbrojnych RP oraz przewiduje rekordowe wydatki na modernizację Wojska Polskiego. To dzięki temu dokumentowi możliwy będzie zakup między innymi najnowocześniejszych myśliwców F-35. Umożliwia to również ustawa z dnia 15 września 2017 roku o modernizacji i finansowaniu Polskich Sił Zbrojnych, która przewiduje stopniowe zwiększanie wydatków na obronność do 2.1 % PKB w roku 2020, a docelowo do minimum 2.5 % PKB w 2030 roku.

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej doprowadził do wprowadzenia przepisów, które pozwalają na planowanie zakupów dla wojska w nowej, wydłużonej perspektywie 15-letniej. Wcześniej był to okres 10-letni. Plan pozwoli sfinalizować najbardziej złożone programy modernizacyjne, których realizacja wykraczała bardzo często poza 10-letnią perspektywę planowania rozwoju sił zbrojnych. „ … Wprowadzamy Wojsko Polskie w XXI wiek … sieciocentryczność, i interoperacyjność to są dwa terminy charakteryzujące ten system, który tworzymy …”, powiedział Podczas swojego wystąpienia Szef MON.

Należy przypomnieć, że 30 lipca 2019 roku, Prezydent RP podpisał niejawny dokument Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2021–2035, co pozwoliło na rozpoczęcie procedowania przez Radę Ministrów Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021–2035. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowała ten dokument 10 września 2019 roku.

Zobacz również

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY SUKCES C3IS JAŚMIN

Odniósł go Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS