26 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce, Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej weźmie udział w uroczystości podpisania umów offsetowych dotyczących realizacji zobowiązań offsetowych w ramach realizacji I fazy programu WISŁA. Umowy zostaną podpisane między spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej a Lockheed Martin.

Polska Grupa Zbrojeniowa, decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej jest głównym offsetobiorcą w I fazie programu WISŁA. Porozumienie jest wynikiem negocjacji prowadzonych pomiędzy Lockheed Martin i Konsorcjum PGZ-WISŁA. Zobowiązania offsetowe zadeklarowane przez firmę Lockheed Martin realizowane będą z udziałem pięciu firm wchodzących w skład Konsorcjum WISŁA:

  • Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.,
  • Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.,
  • Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.,
  • Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.,
  • Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

Umowy obejmują 15 zobowiązań offsetowych, które dotyczą przede wszystkim pozyskania zdolności do produkcji wybranych elementów pocisków PAC-3 MSE, produkcji i serwisowania elementów ich wyrzutni oraz podniesienia poziomu obsługi floty powietrznej SZ RP. Polska Grupa Zbrojeniowa utworzy również laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych. Umowy wzmacniają partnerstwo przemysłowe Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Lockheed Martin w zakresie dostaw nowoczesnego uzbrojenia dla SZ RP.

Program WISŁA

W ramach programu WISŁA pozyskujemy RP zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe średniego zasięgu wraz ze sieciocentrycznym systemem dowodzenia. W pierwszej fazie programu Polska pozyska dwie baterie (16 wyrzutni) systemu Patriot – IBCS z pociskami PAC-3 MSE.

Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu WISŁA po stronie GK PGZ składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Ponadto niektóre z innych spółek z Grupy PGZ wezmą udział w programie WISŁA jako poddostawcy.

Zobacz również

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał 15-letni Plan Modernizacji Technicznej

Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak podpisał Plan