System obrony powietrznej średniego zasięgu, mobile systemy artylerii rakietowej HIMARS. Tworzenie dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych z pakietem szkolnym i logistycznym o kryptonimie HOMAR.

W ślad za zakończeniem kolejnego etapu procesu pozyskania ze Stanów Zjednoczonych systemu obrony powietrznej średniego zasięgu (program “Wisła”), Departament Stanu podjął, w ubiegłym tygodniu, decyzję o możliwości sprzedaży Polsce w ramach programu FMS (Foreign Military Sale) mobilnych systemów artylerii rakietowej HIMARS (The high-mobility artillery rocket system) o łącznej, szacowanej wartości 250 mln USD. W dniu 28 listopada 2017 r. Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego (The Defense Security Cooperation Agency (DSCA)) dostarczyła wymaganą certyfikację, powiadamiając Kongres o tej możliwej sprzedaży. Zamówienie związane jest z realizacją tworzenia dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych z pakietem szkolnym i logistycznym o kryptonimie “HOMAR”.

W pakiecie zamówienie znajdują się m.in: dwa podstawowe typy pocisków wystrzeliwanych z wieloprowadnicowych wyrzutni: GMLRS Guided Multiple Launch Rocket System z głowicami typu M31A1 Unitary oraz wielozadaniowymi głowicami M30A1 AW o zasięgu do 70km i taktyczne pociski rakietowe ATACMS Army Tactical Missile Systems M57 Unitary o zasięgu do 300 km, niskokosztowe rakiety szkolne o zmniejszonym zasięgu LCRR – Low Cost Reduced Range practice rockets, a także zestawy i urządzenia do testowania, sprzęt pomocniczy, wsparcie w zakresie obsługi, szkolenia oraz inne elementy związane z logistyką.

Proponowana sprzedaż, jak podano na stronie DSCA, wspiera cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa sojusznika NATO, który był i pozostaje ważną siłą dla stabilizacji politycznej i postępu gospodarczego w Europie. Podjęta decyzja jest również zgodna z inicjatywami USA mającymi na celu zapewnienie kluczowym sojusznikom w regionie pozyskiwanie nowoczesnych systemów sprzętu wojskowego, które przyczyniają się do zwiększenia interoperacyjności z siłami zbrojnymi USA i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa.

Dla Polski jest to ważny element modernizacji sił zbrojnych i zwiększenia posiadanych zdolności do wzmocnienia obrony kraju oraz odstraszania w aspekcie zagrożeń regionalnych. Przyczyni się to do realizacji wojskowych celów Polski w zakresie modernizacji, przy jednoczesnym dalszym wzmacnianiu interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami. Ocenia się, że Polska nie będzie miała trudności z zaabsorbowaniem tego sprzętu w swoich siłach zbrojnych.

Zdaniem strony amerykańskiej proponowana sprzedaż tego uzbrojenia wraz odpowiednim wsparciem nie zmieni podstawowej równowagi militarnej w regionie. Głównym wykonawcą będzie firma Lockheed Martin (Grand Prairie w Teksasie). Formuła FMS będzie wspierała równoległą sprzedaż bezpośrednią (DCS) pomiędzy Lockheed Martinem i Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) – głównym wykonawcą tego przedsięwzięcia w Polsce. Nie ma dostępnej wiedzy na temat jakichkolwiek umów offsetowych związanych z tą potencjalną sprzedażą. Wdrożenie tej proponowanej sprzedaży będzie wymagało od przedstawicieli Rządu USA i amerykańskich kontrahentów dokonywania okresowych przeglądów procesu zarządzania programem i wsparcia jego realizacji. Przewiduje się regularne przyjazdy ekspertów do Polski średnio dwa razy w roku, w zależności od potrzeb, w celu wsparcia procesów wprowadzania systemu do uzbrojenia i szkolenia. Oświadczenie o potencjalnej sprzedaży Polsce ww. systemów uzbrojenia jest wymagane przez amerykańskie prawo, ale nie oznacza, że dana ​​sprzedaż została sfinalizowana.

Opracowywanie koncepcji DMO HOMAR – zostało rozpoczęte przez 2007 r. Od początku programu zakładano maksymalną polonizację systemu, którą obecnie realizują spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Realizacja idei HOMARA tworzonego na bazie pozyskiwanych systemów HIMARS, który znacząco zwiększa nasze zdolności operacyjne, jest logicznie uzasadniona w świetle niepewnej sytuacji na Ukrainie i narastającego eurosceptycyzmu. Możliwość rażenia celów na odległości do 300 km wpływa na nową jakość polskiego potencjału odstraszania. Wydaje się jednakże, że pomimo pozyskanych już pocisków NSM (Naval Strike Missile) w kwestii budowy realnego odstraszania zostało jeszcze wiele do zrobienia.

Zobacz również

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY SUKCES C3IS JAŚMIN

Odniósł go Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS