Wojska Obrony Terytorialnej to już 10000 żołnierzy. Jak przebiega ich formowanie, jak wyglądają szkolenia i ile rzeczywiście kosztują?

W skali całego kraju, wnioski o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło do tej pory ponad 17 tysięcy osób. Szkolenie ochotników odbywa się w sześciu brygadach utworzonych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji, na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach. Siedem kolejnych brygad z Polski centralnej, aktualnie buduje swoje struktury oraz rozpoczyna cykl szkoleń. ZBROJNA.TV odwiedziła WOT podczas rekrutacji,ćwiczeń, zajęć poligonowych i rozmawiała z ekspertami. Zapraszamy do obejrzenia obszernego materiału filmowego.

30 maja Prezydent RP w asyście Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka oraz Ministra Pawła Solocha – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wizytował ćwiczenia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, w trakcie, których 3 Brygada Obrony Terytorialnej współdziałała z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich w pozorowanych warunkach bojowych. Żołnierze zaprezentowali współdziałanie dwóch rodzajów sił lądowych w sile plutonu. Podczas ćwiczeń Prezydent RP oraz Szef MON poinformowali o ukończeniu pierwszego etapu reformy w Systemie Kierowania Armią. Minister Obrony Narodowej, Pan Mariusz Błaszczak oświadczył, że dzięki założeniom reformy uzgodnionym z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Panem Prezydentem wprowadzone zostaną klarowne reguły, wzmocni się rola Szefa Sztabu Generalnego WP. To jemu będą podlegać Dowódca Generalny i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Szefowi Sztabu będzie podlegać również Szef Inspektoratu Uzbrojenia. Tym samym zakończy się pewien etap chaosu kompetencyjnego będący rakiem na organizmie SZ RP, a zaczną się standardy panujące w NATO, które są przejrzyste, w których panują jasne reguły i gdzie wyznaczony jest konkretny zakres odpowiedzialności.

Zobacz również

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY SUKCES C3IS JAŚMIN

Odniósł go Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS